Investir en Roumanie
http://www.investir-roumanie.com/Services-159742-2018.html

Services - 159742-2018 - assistance technique

vendredi 13 avril 2018


Procédure ouverte - Timişoara : Services d’assistance technique
Municipiul Timişoara Bulevardul C.D. Loga nr. 1, judeţul Timiş NA 300030 - Serviciul Achiziţii Publice - Maria Mezei Téléphone : +40 256408478 Code NUTS : RO424
Objet Code CPV principal 71356200
Description succincte :
Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu”, conform cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.
Source : ted.europa.eu - Lieu : Timişoara